ביום שבת בבוקר ביקרו חברי מועדון נצרת לבית ספר סנט אננא לילדים במצוקה אשר סירו באגף
החדש ולראות את הציוד החדש ארונות / ומיטות לילדים אשר הגיע מאיטליה לפי הבקשות של בית הספר
ובסוף הביקור העביר נשיא המועדון אלברט זהר את הציק למנהלת האם כלימינתינה על סך של 50.000 ש"ח
עבור הריהוט החדש תרומת המועדון לבית הספר לילדים במצוקה

photo1

photo2

photo3

photo4

photo5

Comments are disabled.