ביום שלישי בתאריך 01/10/2013 ביקר נגיד האזור דיאנגילי מועדון נצרת לישיבת עבודה עם ההנהלה
ולדון בתוכניות המתוכננות והצגת הפרויקטים שהנגיד תכנן לשנה רוטריונית 2013/2014
לפי בקשת הנגיד בביקור זה ביקש לבקר באחד המוסדות שהמועדון תורם לה ותוכנן הביקור עם חברי
ההנהלה לבית ספר לחינוך מיוחד דון גואנילה על שם ( האב אוגו ) שהיא ידועה בנצרת ובמדינה.
לאחר סיום הביקור שעבר בהצלחה רבה והתרשמות מן המקום ערך המועדון ארוחת ערב חגיגית
לנגיד ועוזר המזכיר וחברי המועדון ונשותיהם ובהשתתפות נגידת ונשיאת מועדון אינרוויל בנצרת וחברות
המועדון ובהשתתפות ארבע החברים החדשים שהצטרפו למועדון בערב זה והם …………..
1) ד"ר טנוס כורזום מנהל מנהלת כללית נצרת ..
2) איהאב שמשום יועץ השקעות בבנק ערבי ישראלי בנצרת
3) עיסאם ראשד מנכ"ל ובעל חברת אחים ראשד לעבודות נגרות
4) בסאם כורזום מנהל משרד תיירות נצרת – 2000 בנצרת
הנגיד פגש את חברי המועדון ואת החברים החדשים וברך את המועדון על הפעילות התרבותית
והחברתית שהמועדון מקיים ואחל לחברים החדשים בהצטרפותם למועדון בהתקדמות ועשייה
שהם יכולים לתת לחברה ולנצרת ולמדינה בכלל

Rotary - D'Angeli in Nazareth Oct.13 F

Rotary - D'Angeli in Nazareth Oct.13 E

Rotary - D'Angeli in Nazareth Oct.13 Z

Rotary - D'Angeli in Nazareth Oct.13 Y

Rotary - D'Angeli in Nazareth Oct.13 W

Comments are disabled.