בכנס רוטרי החצי שנתי שהתקיים בחודש ינואר באולם הרצאות בבית חולים
רמב"ם ובהשתתפות 300 חברים מכל המועדונים בארץ הגיש הנגיד שאול
לנג"ל מר יוסף סרוגי מגן הנגיד על 60 שנות עשייה ברוטרי
לפני הענקת המגן למר סרוגי הציג הנגיד מאז הצטרפותו בשנת 1953 כחבר
במועדון ובשנת 1963/1964 כנשיא למועדון אשר בשנה זו הצליח להקים יום
לימודים מיוחד לכל מועדוני רוטרי בארץ בפעם הראשונה בהיכל התרבות בנצרת.
סרוגי נבחר בשנת 2000 לנגיד הרוטרי בישראל ובשנה זו התקיים כנס הרוטרי
השנתי במלון גולדן קראון בנצרת
סרוגי היה פעיל מאוד עם מועדונים מחוץ לארץ בעבודות משותפות MATCHING GRANTS
אשר הצליח לגיס מעל מליון וחצי דולר
בשנות התשעים היה עורך עיתון הרוטרי המקומי לחמש שנים שהיה יוצא
בשלוש ספות עברית / ערבית / ואנגלית שנתנה לו לקבל כמתנה אות הנגיד
לאותה שנה

Yusef and the Shield Jan. 2014 E

Yusef and the Shield Jan. 2014 A

Yusef and the Shield Jan. 2014 B

Yusef and the Shield Jan. 2014. G jpg

Yusef and the Shield Jan. 2014. M jpg

Yusef and the Shield Jan. 2014

Comments are disabled.