ביום שישי 10/10/2014 הוזמן נשיא המועדון אלברט זהר והצטרף אליו 5 חברים עם 4 חברות
ממועדון אינרוויל האופן הפנימי 6 חברים ממועדון רוטראקט לביקור בבית חולים נצרת על
מנת לראות מקרוב את מכשיר האולטרה סאונד החדיש והמשוכלל שטרמו 3 המועדונים למחלקה
יולדות בסכום של 30.000 ש"ח
ד"ר מרואן חכים מנהל מחלקת יולדות קבל את פני האורחים והזמין האורחים לביקור למחלקת יולדות ולראות איך המכשיר החדש עובד ולאחר מכן הצטרף מנהל בית החילים ד"ר בשאראת אשר הודה לשלושת המועדונים על טרומתם הנדיבה והזמין האורחים לביקור במחלקת צינטור
החדשה ואחר כך הנשיא אלברט הודה לרופאים על הביקור בשתי המחלקות ואחל הצלחה למחלקה החדשה והודה למועדונים על ההשתתפות בקנית המכשיר

photo 1

photo_2

photo_1

photo 3

photo 2

Comments are disabled.