בשבוע שעבר ובתחילת שנת הלימודים 03/09/2014 חלק מועדון נצרת ל 3 בתי ספר
105 תיקים עם
כל הציוד לכיתה א
כל בית ספר קיבל 35 תיקים ובתי הספר הם:
בית ספר טרה סנטה / בית ספר אלראזי / ובית ספר אלמןכלס בנצרת
נשיא המןעדון אלברט זהר והמזכיר וליד גיראיסי ועוד שני חברים מהמועדון
עלא חורי ועאוני אליאס השתתפו כולם בחלוקת התיקים בתום החלוקה הודו מנהלי
והנהלת בתי הספר לחברים ולמועדון על צעד מבורך זה
הנשיא אלברט דבר על הפרויקט ופעילות המועדון בחברה ועל פרויקטים אחרים שהמועדון משתתף בהם בעיר כמו תרומות 3 בתי החולים נצרת / צרפתי / ואיטלקי – המשפחה הקדושה ובית ספר נזירות סנט אננא ליד נצרת ועוד ועוד פרויקטים אחרים.

IF

IF

IF

IF

IF

Comments are disabled.